Jysk Social Consulting

jysk social consulting er en privatejet virksomhed, der har som formål at sælge socialfaglige og konsulent baserede ydelser til private virksomheder og offentlige myndigheder, herunder skoler, socialforvaltning, job- og udannelsecentre mm.

jysk social consulting blev etableret i 2006 og er geografisk placeret i Nordjylland, men er aktiv i hele landet. Vi arbejder ud fra faglige principper, der sætter det enkelte menneske i fokus, og hvor det enkelte individ og det omkringliggende samfund betragtes som en holistisk enhed. Derudover bygger jysk social consulting sine indsatser på høj faglighed kombineret med engagement, fortrolighed og professionalisme. (læs mere)

Forebyggelse

Med baggrund i SFIs nye rapport: ”Forebyggelse, som alternativ til anbringelse (2012)”. Tilbyder jysk social consulting flere indsatser som potentielt kan være med til at hjælpe og støtte unge der af forskellige årsager ikke har det nødvendige netværk, eller af andre årsager ikke modtager den støtte de har brug for. (læs mere)

Efterværn

Jysk social consulting tilbyder med baggrund i barnets reform og den viden der foreligger omkring efterværn, vejledning og pædagogisk støtte til unge, der af kommunen er anbragt i egen bolig. (læs mere)

Coach – Ungdomsuddannelser

Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er den såkaldte 95-procent-målsætning. På denne baggrund tilbyder jysk social consulting følgende ydelser. (læs mere)

Mentor – Arbejdsmarkedet

Jysk social consulting tilbyder mentorordning for kontanthjælps modtagere under 30. En mentor er en person, som har til opgave at støtte eller fastholde en medarbejder eller ung uddannelsessøgende i et arbejde. Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente at arbejdsgiveren eller uddannelsesstedet sædvanligvis varetager. (læs mere)

Sygefravær – Den svære samtale

Politisk er der fokus på sygefraværet. I Regeringens handleplan ” Sygefravær et fælles ansvar” fra 2008, er målet at nedbringe sygefraværet med 20 pct. frem til 2015. På denne baggrund tilbyder jysk social consulting forskellige løsninger til nedbringelse af sygdomsfraværet på netop din arbejdsplads. (læs mere)

Soloprojekter

Jysk social consulting tilbyder kommuner projektkoncepter for unge, der af en eller anden årsag, har brug for at være i et soloprojekt. Projekterne er specielt designet til akutopgaver af kortere eller længere varighed. Soloprojekterne er skræddersyet til afgiftning og stabilisering. Indskrivning kan foregå hurtigt. Soloprojekter kan både være på et fast sted, som et sommerhus, en lejlighed eller hvor, der rejses med den unge. (læs mere)
© 2017 Jysk Social Consulting